Linia 156:

Powstała 1.01.1984 roku po zmianie numer z 56 na 156.

1984 - linia trolejbusowa:

Majdanek - Droga Męczenników Majdanka - Armii Czerwonej (Fabryczna) - Buczka (Zamojska) - Wyszyńskiego - Królewska - Rady Delegatów - Lubartowska - Unicka

2000:

Majdanek - Droga Męczenników Majdanka - Fabryczna - Zamojska - Wyszyńskiego - Królewska - Lubartowska - Obywatelska - ChodŸki

1.04.2014:

Felin - Doœwiadczalna - Droga Męczenników Majdanka - Fabryczna - Zamojska - Wyszyńskiego - Królewska - Lubartowska - Obywatelska - ChodŸki

26.10.2019:

Felin - Doœwiadczalna - Droga Męczenników Majdanka - Fabryczna - Zamojska - Wyszyńskiego - Królewska - Lubartowska - Obywatelska - ChodŸki - al. Smorawińskiego - Szeligowskiego - Choiny - Choiny


 
 

Poprzednia strona

Powrót