Linia 24:

9.11.1963 - linia trolejbusowa:

Filaretów/Piastowska - PKWN (Głęboka) - Narutowicza - Lipowa - Krakowskie Przedmieście - Rady Delegatów - Lubartowska - Unicka

1968:

Filaretów/ZUS - Filaretów - PKWN (Głęboka) - Narutowicza - Lipowa - Krakowskie Przedmieście - Rady Delegatów - Lubartowska – Unicka

1.07.1973 została przemianowana z 24 na 54.

1977 - linia autobusowa:

Przystankowa (Bajkowskiego) - Lubartowska - al. Spółdzielczości Pracy - Elizówka - Ciecierzyn

powrót: ... - Lubartowska - Wodopojna - Sawickiej (Świętoduska) - Przystankowa (Bajkowskiego)

1980:

Przystankowa (Bajkowskiego) - Lubartowska - al. Tysiąclecia - Podzamcze - Unicka - al. Spółdzielczości Pracy - Elizówka - Ciecierzyn

powrót: ... - al. Tysiąclecia - Wodopojna - Sawickiej (Świętoduska) - Przystankowa (Bajkowskiego)

1981:

Przystankowa (Bajkowskiego) - Lubartowska - al. Spółdzielczości Pracy - Elizówka - Ciecierzyn

powrót: ... - Lubartowska - Wodopojna - Sawickiej (Świętoduska) - Przystankowa (Bajkowskiego)

1982:

Unicka - al. Spółdzielczości Pracy - Elizówka - Ciecierzyn

1987:

Linia 24:

Ruska - Lubartowska - al. Spółdzielczości Pracy - Elizówka - Ciecierzyn

powrót: ... - al. Spółdzielczości Pracy - Unicka - Podzamcze - Ruska

Linia 24bis:

Ruska - Lubartowska - al. Spółdzielczości Pracy - Elizówka - Ciecierzyn - Boduszyn

powrót: ... - al. Spółdzielczości Pracy - Unicka - Podzamcze - Ruska

1989:

Linia 24:

Ruska - Lubartowska - al. Spółdzielczości Pracy - Elizówka - Ciecierzyn - Leonów - Niemce

powrót: ... - al. Spółdzielczości Pracy - Unicka - Podzamcze - Ruska

Linia 24bis:

Ruska - Lubartowska - al. Spółdzielczości Pracy - Elizówka - Ciecierzyn - Boduszyn

powrót: ... - al. Spółdzielczości Pracy - Unicka - Podzamcze - Ruska

W lipcu 1990 roku linię 24 zlikwidowano zaś linię 24bis przemianowano na C.

24 powróciło w 1992 roku.

1992:

Ruska - Lubartowska - al. Spółdzielczości Pracy - Elizówka

1998:

Ruska - Lubartowska - al. Spółdzielczości Pracy - Elizówka

powrót: ... - al. Spółdzielczości Pracy - Unicka - Podzamcze - Ruska

2003:

Ruska - Lubartowska - al. Spółdzielczości Pracy - giełda rolno-spożywcza - [Elizówka]

powrót: ... - al. Spółdzielczości Pracy - Unicka - Podzamcze - Ruska

2004:

[Elizówka] - giełda rolno-spożywcza - al. Spółdzielczości Pracy - Unicka - Podzamcze - al. Tysiąclecia - Wodopojna - Świętoduska - Przystankowa (Bajkowskiego) - Lubartowska - al. Spółdzielczości Pracy - giełda rolno-spożywcza - [Elizówka]

2006:

[Elizówka] - giełda rolno-spożywcza - al. Spółdzielczości Pracy - Unicka - Podzamcze - al. Tysiąclecia - Lubartowska - Spółdzielczości Pracy - giełda rolno-spożywcza - [Elizówka]

2008:

[Elizówka] - giełda rolno-spożywcza - al. Spółdzielczości Pracy - Unicka - Podzamcze - al. Tysiąclecia - al. Tysiąclecia (Dworzec Główny PKS)

powrót: al. Tysiąclecia (Dworzec Główny PKS) - al. Tysiąclecia - Lubartowska - al. Spółdzielczości Pracy - ...

15.02.2010:

[Elizówka] - giełda rolno-spożywcza - al. Spółdzielczości Pracy - Związkowa - Szeligowskiego - Północna - Biernackiego - Lubartowska - Wodopojna - Świętoduska - Bajkowskiego - Królewska - Wyszyńskiego - Bernardyńska - pl. Wolności - Narutowicza - Okopowa

powrót: Okopowa - Lipowa - Krakowskie Przedmieście - Kapucyńska - pl. Wolności - ... - Królewska - Lubartowska - Biernackiego - ...

1.04.2011 likwidacja linii. W zamian do Elizówki zostaje skierowana linia 4.

12.02.2018 - wznowienie kursowania linii na zbliżonej, dłuższej trasie:

Nasutów kościół - Nasutów - Pólko - /Dys: Lipowa - Dolina Ciemięgi/ - Ciecierzyn - Elizówka - al. Spółdzielczości Pracy - Lubartowska - Ruska - Dworzec Gł. PKS - Ruska

powrót: Dworzec Gł. PKS - Ruska - Ruska - Podzamcze - Unicka - al. Spółdzielczości - Pracy - ...

 

Poprzednia strona

Powrót